ความประทับใจ
Testimonial
คุณทิศณา ประพันธศิริ โรเซน ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ สถาบันมีชื่อเสียงที่ดี พนักงานมีความเป็นกันเอง ยินดีช่วยเหลือ

คุณวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์ เพราะ Class น่าสนใจ วิทยากรดูมีความสามารถ เรียน 1 วัน จบ

คุณธารทิพย์ พุทธเวชมงคล ค้าขาย

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ หลักสูตรน่าเรียนดี บริการดี เพื่อนๆดี

คุณอภิญญา เกตุพิบูลย์ รับจ้าง

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ วิทยากรมีความรู้แน่น บริการดี และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ดีมาก

คุณวิชชุดา ราศรี พนักงานบริษัท

ความประทับใจของลูกค้าที่มาเรียนกับเอชานซ์ เป็นเจ้าเดียวที่จัดการเรียนการสอนแบบนี้ ประทับใจในความรู้ของวิทยากร ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ พนักงานบริษัท

คุณจุรีรัตน์ ลูพิมาย พนักงานบริษัท

ความประทับใจของลูกค้าที่เรียนกับเอชานซ์ อยากทำเป็นธุรกิจของตัวเอง ประทับใจในอาจารย์ที่สอน ได้สูตรทำผลิตภัฑ์ที่ต้องการศึกษา และ อยากทำ อาจาร์สอนและอธิบายได้ดีค่ะ

คุณกุลยา ประทุมถม พนักงานบริษัท

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ มีการเรียนการสอนที่แตกต่างน่าสนใจ อาจาร์ผู้สอน มีความรู้ความสามารถ อธิบายให้เข้าใจได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด

คุณ ฉัตร์ณภัสง์ เศรฐจิตต์ ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ เพื่อนแนะนำ และ content น่าสนใจ วิทยากรเป็นกันเอง และตั้งใจแนะนำช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยรวมดี ธุรกิจส่วนตัว

คุณกชพร ชินวงค์ นักบัญชี

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ น่าเชื่อถือ มีหลากหลายหลักสูตร บรรยากาศเป็นกันเอง อาจาร์ยสอนได้ทั่วถึง

คุณ ธนสิทธิ์ โชติกุลธนเมธี ช่างตัดขนสุนัข

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ ค่าเรียนราคาถูก ใกล้บ้าน ประทับใจที่ สอนดี เข้าใจง่าย บริการดี อาหารอร่อย ชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มากๆ เพราะตรงตามความต้องการที่อยากได้

คุณหลุย วิมพ์สัน ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ มีหลักสูตรที่สนใจ ชอบความเป็น organic ผลิตภัณฑ์ที่ได้น่าใช้

คุณชนิสรา ผลเจริญ ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ มีหลากหลายหลักสูตร วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เทคนิคต่างๆแบบไม่กั๊ก มีความใส่ใจต่อตัวผู้เรียน ประทับใจที่ให้ครบทุกเนื้อหา นำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงมีความเป็นกันเอง เมนูกาแฟที่ได้ อร่อยและสามารถนำไปขายได้เลย ได้เทคนิคต่างๆไปปรับใช้ได้จริง

คุณปัชณัส กลางราช (พี่หนิง) เจ้าของคลินิคผิวพรรณและแบรนด์ P-17 (P Seventeen)

เลือกเรียนกับเอชานซ์ เพราะน่าเชื่อถือ บริการดี เป็นกันเอง แล้วก็ได้พัฒนางานที่ทำอยู่ด้วย ประทับใจอาจารย์และเจ้าหน้าที่ น่ารักมาก เป็นกันเอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ดีเกินคุ้ม ดีมากๆค่ะ รู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในผลิตภัณฑ์

คุณรุ่งโรจน์ พิสุทธิ์กมล พนักงานบริษัท

เป็นคอร์สที่สอบถามได้เต็มที่ เพิ่มความรู้จากเดิมมาก และยังทำให้เห็นแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

คุณพิริยะ ดลภักนิยมกุล ธุรกิจส่วนตัว

เลือกเรียนกับเอชานซ์ เรื่องจากหลักสูตรหลากหลาย ตรงประเด็นกับตลาดปัจจุบัน ... ประทับใจการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง และข้อมูลแน่นดี ... ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมา สูตรดี ใช้ได้จริง

คุณปุรเชษฐ์ กิตตโยทัย นักวิจัย

เลือกเรียนกับเอชานซ์เพราะ สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการรู้ และได้ปฏิบัติจริง แล้วสามารถถามได้โดยตรง ประทับใจที่เนื้อหาสนุก สามารถทำเองได้ เข้าใจง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้สวย สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน เนื้อดี สวย

คุณพิชญากาญจน์ อัครธนาธรณ์ นักธุรกิจ

เลือกเรียนกับ เอชานซ์ เพราะเพื่อนชวนมาให้เรียน และชอบใฝ่หาความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ ประทับใจที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีสูตรที่นำไปใช้ได้จริงๆ และสามารถแนะนำไปประกอบธุรกิจได้ สามารถทำธุรกิจได้จริงๆนะเธอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ package สวยหรูดูดีค่ะ

คุณพิมพ์ชนก ทวีโภค เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

เลือกเรียนกับเอชานซ์ เพราะใกล้บ้าน ประทับใจในตัวอาจาร์ผู้สอน อาจารย์น่ารัก ตั้งใจสอน แนะนำทุกอย่างเลยค่ะ ชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะ จะลองไปทำเอง

คุณวัชรา สุวิภากุล พนักงานบริษัท

เลือกเรียนกับเอชานซ์ เพราะเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ ประทับใจในวิทยากรผู้สอน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ดีและนำไปใช้ได้จริง

ประชาสัมพันธ์
Information

ติดต่อเรา
Contact Us


โทร. , มือถือ
โทรสาร
Email Address :