ลงทะเบียน
Enrollments
คอร์สที่จะอบรม
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เลือกธนาคารที่โอนเข้า
ตรวจสอบ
ธนาคาร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ บจก. เอชานซ์ 010-2-99842-6
  • ธนาคารกสิกรไทย ลาดพร้าว 67 ออมทรัพย์ บจก. เอชานซ์ 074-2-68344-3
เงื่อนไข
  • กรุณาสมัครอย่างช้า 5 วันก่อนการอบรมการสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์เมื่อโอนเงินแล้วเท่านั้น
  • กรุณาส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ เบอร์ติดต่อ และชื่อหลักสูตรมาที่ Line id : achancelearning  หรือ fax. 02-276-5262 และกรุณานำเอกสารการโอนเงินตัวจริง มาในวันอบรม (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม)
  • ไม่รับสมัครหรือชำระเงินในวันอบรม
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เปลี่ยนหลักสูตร หรือเปลี่ยนวันอบรม
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้ โดยแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ    แต่ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหลักสูตร และวันที่อบรมได้
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมไม่ถึงเกณฑ์
  • ผู้ติดตามกรุณารอนอกห้องอบรม
ประชาสัมพันธ์
Information

ติดต่อเรา
Contact Us


โทร. , มือถือ
โทรสาร
Email Address :