การทำพิมพ์ซิลิโคน สำหรับสบู่ เทียน เรซิ่น
26/06/2017
รายละเอียด
Course Detail
วันที่อบรม : เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
สถานที่ : สถาบันเอชานซ์ อาคารไนซ์ 2 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
ประเภท : หัตถกรรม
ลงทะเบียนคอร์ส
 วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทำพิมพ์ซิลิโคน
2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบของการทำพิมพ์ซิลิโคน  เพื่อใช้ในการทำสบู่  เทียน  หรืองานเรซิ่นได้
3. ผู้เรียนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนารูปแบบ เพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้

------------------------------
ภาคบรรยาย และ ภาคปฎิบัติ


- เรียนรู้ ทฤษฏีและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ซิลิโคน
- เรียนรู้ เกี่ยวกับต้นแบบที่จะนำมาทำแ่ม่พิมพ์สบู่ เทียน
- เรียนรู้ความเหมาะสมของซิลิโคนที่นำมาทำแม่พิมพ
- ปฎิบัติการทำพิมพ์ ซิลิโคน แบบเดี่ยวและแบบ3p
- การเปรียบเทียบราคาต้นทุน
- แนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุดปกรณ์


** เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ    ไม่มีการนำเสนอจำหน่ายวัตถุดิบในคลาส **
-----------------------------------

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 
เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ เอชานซ์  อาคารไนซ์ 2   ซ.รุ่งเรือง  ถ.รัชดาภิเษก

----------------------------------------
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :  นักธุรกิจ, พนักงานประจำ, เจ้าของกิจการ,  เจ้าของคลินิกความงาม,  และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน  :  3,900 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์  วัตถุดิบ  คู่มือประกอบการเรียน  สูตร  อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

*** Promotion Early Bird!!***

ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 3,510 บาท

ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 รับส่วนลด 5% เหลือเพียง 3,705 บาท


ช่องทางการชำระ 

* ธ.กสิกรไทย บจก.เอชานซ์ 074-2-68344-3
* ธ.ไทยพาณิชย์ บจก.เอชานซ์ 010-2-99842-6

................................................................
ผู้เข้าอบรมได้รับใบประกาศนียบัตร หลังเข้ารับการอบรม
---------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนได้ที่
089-6653599
02-2765260
Line id : @achance


หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 4-5 วัน , หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี